//
home

Latest Post

2015/04/25 – Pentas Kethoprak dan Jathilan di Sidorejo, Kemalang, Klaten

Sedulur jalin merapi sedoyo monggo sami rawuh dateng Balai Desa Sidorejo saperlu nggayengaken kegiatan pentas budaya,lan mugi dados sekedik ngelmi nguripke radio komunitas,Lan komunitas radio,kados pundi rumaketing komunitas awit wontenipun radio,ugi kados pundi panyekuyunging radio dateng gumyaking pembangunan Dusun lan Desa ing panggenaipun,,, Ben sami raosipun Rawuh Nggih Pak Eko Budi Setyawan ngajak komunitasipun,,monggo nyuwun … Continue reading »