//
you're reading...
Agenda, Budaya & Kearifan Lokal

2015/04/25 – Pentas Kethoprak dan Jathilan di Sidorejo, Kemalang, Klaten

11124467_10204043747764638_3790529124097706736_n

Sedulur jalin merapi sedoyo monggo sami rawuh dateng Balai Desa Sidorejo saperlu nggayengaken kegiatan pentas budaya,lan mugi dados sekedik ngelmi nguripke radio komunitas,Lan komunitas radio,kados pundi rumaketing komunitas awit wontenipun radio,ugi kados pundi panyekuyunging radio dateng gumyaking pembangunan Dusun lan Desa ing panggenaipun,,, Ben sami raosipun Rawuh Nggih Pak Eko Budi Setyawan ngajak komunitasipun,,monggo nyuwun pangapunten kagem sederek engkang mboten kagungan FB dipun smske,cc Pak Sinam M Sutarno mas Merapifm Radiokomunitas Mujizat Merapi Totok Sondong Hartanto ,, sinambi nyumbang bowo saking pak sinam,,, prayogi rawuh langkung siang mampir lintas merapi ,kendaraan wira-wiri sumadyo ,,

(Sukiman M. Pratomo – Radio Komunitas Lintas Merapi FM Klaten)

Discussion

No comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *